Aikuiskoulutustuki – Miten rahoittaa aikuisopiskelu?

aikuisopiskelu

Opiskelu kannattaa aina, mutta varsinkin aikuisiällä opiskelun aikainen taloudellinen tilanne mietityttää? Aikuisopiskelu vaatii tarkempaa talouden suunnittelua sekä opiskeluaikaisen rahoituksen miettimistä.

Harva meistä löytää unelmien ammattia heti nuorella iällä tai kiinnostuksen kohde muuttuu. Osa opiskelee jopa useamman ammatin ennen kuin oma ala löytyy. Elämäntilanteen muutokset, työttömyys tai sairastuminen voivat olla myös tekijöitä, jotka ohjaavat vaihtamaan alaa. Lähes aina työpaikan ja alan vaihto vaatii jonkinlaista täydennyskoulutusta tai uuden ammatin opiskelua.

Aikuisiällä opiskelemaan lähteminen ei ole kuitenkaan yhtä helppoa kuin nuorena. Taloudellisia haasteita voivat olla muun muassa olemassa olevat lainat ja niiden kuukausilyhennyserät sekä perheen toimeentulo. Opiskelua ei kuitenkaan kannata tyrmätä täysin edessä näkyviin haasteisiin, koska aikuisopintojen rahoittamiseen löytyy erilaisia vaihtoehtoja.

 

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää, että hakija on ollut työelämässä vähintään kahdeksan vuotta ja nykyinen työsuhde on kestänyt vähintään vuoden. Päätoimisen yrittäjän on täytynyt olla yrittäjänä vähintään vuoden hakeakseen aikuiskoulutustukea. Työhistoriaksi lasketaan kaikki eläkevakuutuksen aikana tehty työ tai yrittäjyys. Aikuiskoulutustuen aikana henkilö ei saa tehdä töitä eli hänen täytyy olla opintovapaalla työsuhteestaan.

Aikuiskoulutustukea haetaan Työllisyysrahastolta. Hakemuksen liitteeksi ei tarvitse lähettää työtodistuksia, koska ne pyydetään erikseen Eläketurvakeskuksesta, mihin on kerätty henkilön työhistoria.

Elokuussa 2020 voimaan tulleen lakimuutoksen vuoksi palkansaajien aikuiskoulutustukea hakevilla on kaksi eri hakemispolkua: heille jotka hakevat tukea ensi kertaa ja heille, jotka ovat jo saaneet tukea opintoihin ennen 1.8.2020.

 

Opintotuki

Opintojen ollessa päätoimista, mutta työhistorian jäädessä alle kahdeksan vuoden, voi aikuiskoulutustuen sijaan hakea opintotukea. Opintotukea voidaan myöntää, jos opiskelu kestää vähintään kaksi kuukautta, henkilö edistyy opinnoissaan riittävästi (jos päätoiminen opiskeluaika ei tule olennaisesti ylittämään suoritetuilla opinnoille määriteltyä tukiaikaa) ja henkilö tarvitsee taloudellista tukea. Opintotukea voidaan myöntää ulkomailla opiskeluun sekä aikuisten perusopetukseen. Opintotukea myönnetään pääsääntöisesti toisen asteen opintoihin sekä korkeakouluopintoja varten.

 

Opintolaina

Jos henkilö on  saanut aikuiskoulutustukea kahdeksan viikon ajan tai Kelan myöntämää opintorahaa, voi henkilö hakea valtion takaamaan opintolainaa.

Opintolainan myöntää aina Kela ja myönteisen päätöksen jälkeen takauspäätöksen saanut henkilö voi hakea opintolainan valitsemastaan pankista. Lainan korkokulut ja takaisinmaksun hakija suunnittelee yhdessä pankin kanssa. Yleisin opintolainan valtiontakauksen määrä on 650 euroa kuukaudessa ja ulkomailla opiskelevilla 800 euroa kuukaudessa.

Koska Kela on takaamassa, ei lainalle tarvitse hankkia muuta vakuutta tai henkilötakausta.

 

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuksella voi kuka tahansa yli 15-vuotias suorittaa toisen asteen koulutuksen. Oppisopimuksen alussa työnantaja ja oppisopimuksen aloittava henkilö solmivat määräaikaisen työsopimuksen, minkä aikana työantajan on velvollisuus kouluttaa. Työnantaja maksaa opiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisen palkan työsopimuksen ajalta. Suurin osa koulutuksesta on käytännön oppimista työpaikalla ja osa tietopuolista opiskelua esimeriksi ammattikoululla. Oppisopimuksella voi hankkia uuden ammatin, syventää jo olemassa olevaa ammatillista osaamista tai hankkia uutta ammatillista osaamista.

 

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutus on ensisijaisesti tarkoitettu työttömille ja henkilöille, jotka ovat työttömyysuhan alla. Koulutukseen pyritään ottamaan aikuinen henkilö, jolla on suoritettuna oppivelvollisuus.

Yrittäjyyttä harkitseville tai yrittäjäksi aikoville voidaan järjestää uravalmennusta, joka auttaa kohti yrittäjyyttä. Näin yrittäjätoiminnan voi luontevasti yhdistää yrittäjäkoulutukseen.

 

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Omaehtoinen opiskelu voi parantaa mahdollisuuksia saada pitää työpaikka tai auttaa parantamaan jo olemassa olevaa ammatillista osaamista.

Tukea omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella haetaan TE-keskuksesta, joka ei valitse opiskelijoita koulutukseen, vaan arvioi ennen tuen myöntämistä parantaako koulutus hakijan ammattitaitoa tai mahdollisuuksia työmarkkinoilla koulutuksen jälkeen.

Koulutuksen tuottaa oppilaitos ja etuuden opiskelijalle maksaa Kela tai työttömyyskassa.

 

Ammattitutkintostipendi

Työllisyysrahasto myöntää myös ammattitutkintostipendejä. Tämän voi saada, jos henkilö on suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja hänellä on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta. Muita vaatimuksia ovat muun muassa asuinpaikka Suomessa sekä kuuluminen Suomen sosiaaliturvaan.

 

Omat säästöt

Lyhytkestoiseen opiskeluun voi käyttää omia säästöjä, jos aikuiskoulutustuen tai opintotuen saamisen vaatimukset ei täyty. Jos opiskelun aloittaminen on tiedossa jo hyvissä ajoin, kannattaa aloittaa jo ennakoiden säästäminen. Säästöön laitettava summa kannattaa tehdä automaattiseksi, niin että joka kuukausi tililtä veloitetaan tietty summa toiselle tilille.

Poikiakseen säästöön laitettavalle summalle pientä pesämunaa, kannattaa miettiä rahastosäästämistä. Rahalle saa pienellä riskinotolla korkoa, joka kasvattaa pottia. Rahasto-osuuksien myyminen on helppoa, joten rahat saa tarvittaessa käyttöönsä nopeastikin. Myös osakesäästötilin avaaminen on hyvä vaihtoehto pidempiaikaiseen sijoittamiseen.

 

Lainaan maksu- tai lyhennysvapaata

Opintojen ajaksi kukkaron nyöriä joutuu varmasti kiristämään jonkin verran, mikä toki vaihtelee nykyisestä elintasosta. Opiskelun aikana on kuitenkin odotettavissa taloudellisia haasteita, jotka eivät saa olla liiaksi esteenä.

Pankit ovat hyvin myötämielisiä, jos henkilöllä on asuntolainaa, opintolainaa tai muuta lainaa ja hän opintojen vuoksi ei kykene lyhennyksiä hoitamaan. Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä asiointipankkiin suoraan tai verkkopankin kautta ja sopia maksu- tai lyhennysvapaan pitämisesti.

 

Asumistuki

Jos opiskelun aikana tulot jäävät pieneksi aikuiskoulutustuesta huolimatta, voi Kelan kautta hakea asumistukea.

Asumistukea voidaan myöntää pienituloiselle henkilölle asumismenojen helpottamiseen. Asunto voi olla vuokra- tai omistusasunto.

Asumistuen määrään vaikuttaa samassa taloudessa asuvien aikuisten ja lasten määrä, asunnon sijaintikunta sekä ruokakunnan bruttokuukausitulojen yhteenlaskettu määrä.

Kela maksaa asumistukea hyväksyttävästi esimerkiksi vuokrasta.

VarmaLaina.fi
Logo