Mitä vaihtoehtoja on olemassa, jos mielii eläkkeelle etuajassa?

eläkkeelle etuajassa

Eläkejärjestelmää uusittiin joitain vuosi siten, niin että eläkeikä sidotaan elinajanodotukseen. Tämä tarkoittaa, että syntymävuosi määrittää milloin henkilö pääsee varsinaiselle vanhuuseläkkeelle. Aikaisemmin eläkkeelle pääsi viimeistään 63 vuotiaana, nyt eläkeikä häämöttää esimerkiksi vuonna 1962 syntyneellä vasta 65 vuotiaana. Moni suomalaisista kuitenkin haaveilleen ennenaikaisesta eläkkeelle siirtymisestä. Mitä vaihtoehtoja on olemassa, jos mielii eläkkeelle etuajassa?

 

Eläkkeelle jääminen ennenaikaisesti

On olemassa viisi eri tapaa jäädä eläkkeelle.

1.Eläkeikään asti työskentely

Eläkejärjestelmä määrittää minä vuonna henkilö voi jäädä lakisääteiselle eläkkeelle niin, että eläkettä kertyy täysi määrä. Syntymävuosi vaikuttaa eläkeikään. Esimerkiksi vuonna 1956 syntynyt voi siirtyä täysipäiväiseksi eläkeläiseksi 63 v + 6 kk ikäisenä, vuonna 1960 syntynyt 64 v + 6 kk ikäisenä, vuonna 1961 syntynyt 64 v + 9 kk ikäisenä jne. Osan kohdalla vanhuuseläkkeelle siirtyminen on ainoa vaihtoehto, koska monessa muussa vaihtoehdossa eläke jää muuten liian pieneksi kuukautta kohden.

2. Työuraeläke

Työura on usealla suomalaiselle kestänyt koko aikuisiän lähes katkeamatta. Eläkeiän nousun vuoksi eläkeuudistuksessa haluttiin ottaa huomioon henkilöt, jotka ovat työskennelleen yli 38 vuotta raskaassa työssä. Näiden henkilöiden kohdalla ei eläkkeelle siirtymisessä ole ratkaisevaa syntymävuosi, vaan tehdyt työvuodet. Ehdot ovat kuitenkin melko tiukat, joten tätä mahdollisuutta ei suoda kuin henkilöille jotka voivat todistaa työskennelleensä raskaassa työssä vähintään tuon 38 vuotta.

3. Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Eläkkeelle jääminen etuajassa on mahdollista osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen turvin. Tässä mallissa henkilö alkaa nostamaan puolikasta eläkettä aikaisintaan kolme vuotta ennen varsinaista eläkeikää. Osittaisen vanhuuseläkkeen etuna on, että työntekoa ei ole pakko täysin lopettaa, vaan henkilö voi joustavasti tehdä töitä täysipäiväisesti tai osittain.

Osittaisella varhennetulla eläkkeellä henkilö nostaa 50 % tai 25 % jo kertyneestä eläkkeestä. Osittaiseen vanhuuseläkkeeseen ovat oikeutettuja vuonna 1964 syntyneet, kun he täyttävät 62 vuotta. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneet voivat siirtyä kyseiselle eläkkeelle aikaisintaan kolme vuotta ennen omaa alinta vanhuuseläkeikäänsä.

Osittainen eläke on ollut suosittu, mutta harva pystyy siitä nauttimaan ettei kävisi töissä laisinkaan. Jos osittaisella vanhuuseläkkeellä mielii jäädä oloneuvokseksi, vaatii se elämiseen usein myös omia säästöjä.

4. Eläkkeelle etuajassa omien säästöjen varassa

Osa suomalaisista on osannut varautua tulevaan eläkeikään aloittamalla eläkesäästämisen jo hyvissä ajoin ennen eläkeikää. Rahaa on saatettu myös sijoittaa rahastoihin tai vapaaehtoisiin eläkevakuutuksiin. Monelle yrittäjälle eläkevakuutus voi olla hyvä ratkaisu, jotta lopullinen eläke olisi kohtuullinen.

Ennen omien säästöjen varassa eläkkeelle siirtymistä kannattaa varmistaa, että oman talous on kunnossa. Tässä kohtaa ei henkilöllä tulisi olla juurikaan lainaa tai muita suurempia kulueriä. Pelkillä säästöillä eläminen kuluttaa omaa kassaa nopeasti, jos mistään ei tule enää tuloja. Kannattaakin laskea tarkoin omat säästöt ja suunnitella tarkempi budjetti jokaista kuukautta kohti. On myös tärkeää muistaa ettei ennenaikainen eläkkeelle siirtyminen enää kerrytä varsinaista eläkettä laisinkaan.

5. Ansiosidonnainen työttömyysturva eli eläkeputki

Eläkeputkessa henkilö on työtön työnhakija. Henkilön tulee olla ennen vuotta 1950 syntynyt henkilö, joka on työttömänä. Työssäolovuosia on täytynyt kertyä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Ikääntyvän työttömän tulee täyttää ehdot, jotka oikeuttavat päivärahakauden lisäpäiviin.

 

Ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä tulee harkita ja laskea etukäteen. Näin saat selville, onko sinulla varaa siirtyä eläkkeelle etuajassa. Eläkkeelläkin on omat menonsa ja moni jopa sanoo niiden kasvaneen eläkkeelle siirryttäessä. Vapaa-aikaa on enemmän, mutta samalla iän karttuessa voi tulla vastaan enemmän myös sairastelua.

Oman tarkan eläkeikäsi ja lisää samasta aiheesta löydät: keva.fi

Lue myös: Lainaa eläkeläiselle

VarmaLaina.fi
Logo