Lapsilisien maksupäivät 2022

Lapsilisän maksupäivät

Lapsilisällä tarkoitetaan valtion maksamaa etuutta lapsiperheille. Lapsilisän tarkoituksena on kompensoida lapsen hoidosta ja huolenpidosta aiheutuvia kustannuksia. Lapsilisä on myös eräänlainen kannustin syntyvyyden lisäämiseen.

Ensimmäisestä lapsesta lapsilisää maksetaan vähiten. Seuraavasta lapsesta lapsilisää maksetaan porrastetusti aina viidenteen lapseen saakka enenevässä määrin ja tästä eteenpäin lapsilisä pysyy samana. Esikoisesta lapsilisää maksetaan 94,88 €, toisesta lapsesta 104,84 € ja kolmannesta 133,79 €. Neljännestä lapsesta maksettava lapsilisä on 163,24 € ja viidennestä sekä jokaisesta seuraavasta lapsesta 182,69 € kuukaudessa. Lapsilisää maksetaan alle 17 vuotiaalle. Lapsen täyttäessä 17 vuotta lapsilisän maksaminen päättyy.

Lapsilisä on verotonta tuloa, eikä lapsilisän suuruuteen vaikuta vanhempien omaisuus tai tulotaso. Lapsilisän määrän perusteena on aina samassa taloudessa olevien alle 17 vuotiaiden huollettavien määrä sekä se, että lapsi asuu pysyvästi Suomessa.

Lapsilisä maksetaan samassa taloudessa lapsen kanssa asuvalle huoltajalle. Lapsilisän saaja voi kuitenkin olla myös muu henkilö kuin isä tai äiti. Lapsen huoltajana voi toimia isovanhempi tai muu hoitaja, jonka luona lapsi pääasiallisesti asuu. Jos lapsen vanhemmat ovat eronneet tai ovat asumuserossa, voi lapsen ensisijainen huoltaja hakea yksinhuoltajakorotusta. Lapsilisän yksinhuoltajakorotus on 2020 tietojen perusteella 63,30 € jokaisesta lapsilisään oikeutetusta lapsesta kuukautta kohden.

15 vuotta täyttäneelle itselleen voidaan perustellusti maksaa lapsilisä. Yleensä tällainen tilanne tulee vastaa, jos nuori muuttaa omaan asuntoon ennen kuin täyttää 17 vuotta.

Lapsilisän maksupäivä on aina kuukauden 26. päivä ellei päivä ajoitu viikonloppuun tai pyhäpäivään. Tällöin lapsilisä maksetaan edeltävä arkipäivänä. Esimerkiksi, jos helmikuun 26. päivä on lauantai, maksetaan lapsilisä 25.päivä, joka on perjantai.

Lapsilisän maksupäivät 2022

Lapsilisä 2022
Kuukausi
Lapsilisän 2022 maksupäivä
tammikuu26.1.2022
helmikuu25.2.2022
maaliskuu25.3.2022
huhtikuu26.4.2022
toukokuu25.5.2022
kesäkuu23.6.2022
heinäkuu26.7.2022
elokuu26.8.2022
syyskuu23.9.2022
lokakuu26.10.2022
marraskuu25.11.2022
joulukuu23.12.2022

 

Miten lapsilisä haetaan?

Lapsilisää haetaan Kelalta. Helpoiten lapsilisän haku onnistuu kirjautumalla Kelan asiointipalveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lapsilisän voi hakea yhdessä vanhempainpäivärahan kanssa. Usein vanhempi hakee lapsilisää ennen lapsen syntymää, jolloin varsinainen päätös annetaan, kun lapsi on syntynyt. Lapsilisän voi kuitenkin hakea myös takautuvasti. Tällöin lapsilisää voidaan maksaa takautuvasti 6 kuukauden ajalta. Jos lapsilisän maksun aikana lapsen tai huoltajan olosuhteissa tapahtuu muutoksia, tulee näistä ilmoittaa viipymättä Kelaan. Lue lisää lapsilisän määrästä Kela.fi:n sivuilta.

 

Lapsiperheiden muut tuet

Lapsiperheet saavat myös muita tukia, kuten äitiysrahaa, erityisäitiysrahaa, isyysrahaa, vanhempainrahaa, osittaista vanhempainrahaa, lastenhoidontukea sekä lapsilisän yksinhuoltajakorotusta. Aiheesta tarkemmin vanhempainpäivärahat ja vanhempainvapaa.

 

Varmalaina on lainojen vertailuun – ja kilpailuttamiseen erikoistunut palvelu. Hakemuksen avulla lainanhakija tavoittaa hetkessä yli 25 pankkia ja rahoitusyhtiötä. Lainan hakeminen ja kilpailuttaminen on hakijalle maksutonta. 

VarmaLaina.fi