Luottotietojen palautuminen

Luottotietojen palautuminen

Luottotietojen palautuminen ulosoton jälkeen edellyttää velkojen maksamista ajallaan ja oman talouden hallintaa. Luottotietojen palautuminen voi viedä aikaa, mutta huolellisella taloudenpidolla ja mahdollisella avunhaulla voi edistää prosessia. On tärkeää tarkkailla omia luottotietojaan ja ilmoittaa mahdollisista virheistä luottotietorekisteriin. Maksuhäiriömerkinnän poistumiseen on tullut muutoksia, joista kerromme artikkelissa tarkemmin. 

 

Luottotietojen palautuminen – miten luottotiedot voi saada takaisin?

Esimerkiksi laskujen, vuokran tai lainan maksamatta jättäminen voi pitkällä aikavälillä johtaa maksuhäiriömerkintöjen syntymiseen, jotka näkyvät luottotietorekisterissä. Maksuhäiriömerkinnät voivat hankaloittaa esimerkiksi lainan saamista, vuokra-asunnon hankkimista tai puhelinliittymän avaamista. Maksuhäiriömerkintöjen syntymistä voi ehkäistä maksamalla velat ajallaan, sopimalla maksusuunnitelmasta velkojien kanssa tai hakemalla velkajärjestelyä.

Kun ulosotto on saatu hoidettua ja velat maksettua, voi maksuhäiriömerkintä luottotiedoista poistua jo kuukauden kuluessa velan vanhentumisesta. Maksuhäiriömerkinnät pysyy luottotietorekisterissä niin kauan kunnes velat on maksettu kokonaan pois, mutta enää asianosaisen ei tarvitse odotella montaa vuotta luottotietojen palautumiseen. Velan maksamisen jälkeen maksuhäiriömerkintä muuttuu poistoajankohta-merkinnäksi, joka kertoo, milloin merkintä poistuu luottotietorekisteristä. Lisäksi on tärkeää tarkistaa omat luottotietonsa säännöllisesti ja ilmoittaa mahdollisista virheistä luottotietorekisteriin. Luottotietojen tarkistaminen on ilmaista kerran vuodessa ja sen voi tehdä esimerkiksi Suomen Asiakastiedon tai Bisnoden verkkosivuilta.

Luottotietojen palautumisen nopeuttamiseksi on tärkeää pitää huolta omasta taloudenhallinnasta. On hyvä seurata tarkasti omia tuloja ja menoja sekä budjetoida ne realistisesti. Tarvittaessa voit hakea apua esimerkiksi velkaneuvonnasta.

Maksuhäiriömerkintä eli luottotietojen menetys syntyy, kun asianosaisen velan perintä siirtyy käräjäoikeuden kautta ulosottoon. Joulukuusta 2022 alkaen maksuhäiriömerkinnän on saanut pois noin kuukauden kuluessa, kun merkinnästä syntynyt velka on maksettu kokonaan pois ja tieto maksusta on siirtynyt luottotietorekisteriin.

Luottotietojen palautuminen tarkoittaa sitä, että henkilön luottotiedot ovat palautuneet takaisin normaaliksi ja mahdollinen maksuhäiriömerkintä on poistettu. Tämä edellyttää, että henkilö on hoitanut velkansa ja maksunsa ajallaan ja yhteistyössä velkojiensa kanssa. Luottotietojen palautuminen vie yleensä aikaa, sillä velkojat ja luottotietoyhtiöt päivittävät tietojaan säännöllisesti, ja palautuminen edellyttää, että kaikki tiedot on päivitetty oikein.

Luottotietojen palautuminen on tärkeää, sillä maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa merkittävästi henkilön taloudelliseen tilanteeseen ja arkeen. Merkintä voi vaikeuttaa esimerkiksi lainan saamista, vuokra-asunnon hankkimista tai puhelinliittymän avaamista. Luottotietojen palautuminen antaa henkilölle mahdollisuuden aloittaa uudestaan ja hakea tarvittaessa esimerkiksi lainaa tai vuokra-asuntoa ilman rajoituksia.

 

Mitä maksuhäiriömerkintä tarkoittaa?

Maksuhäiriömerkintä syntyy, kun henkilö ei ole maksanut sovitusti laskujaan, velkojaan tai muita maksujaan, ja velkoja on käynnistänyt perintätoimenpiteitä. Maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa negatiivisesti henkilön talouteen, koska se voi vaikeuttaa esimerkiksi lainan saamista, vuokra-asunnon hankkimista tai puhelinliittymän avaamista.

Merkintä luottotietojen menettämisestä on tallennettu luottotietorekisteriin. Maksuhäiriömerkintä säilyy luottotietorekisterissä jopa kahdesta viiteen vuotta riippuen velan määrästä ja siitä, onko velka maksettu. Vuoden 2022 lopusta alkaen maksuhäiriömerkinnän on voinut saada pois nopeammin, jos merkinnästä tullut velka on maksettu kokonaisuudessaan pois. Myöskään uudet merkinnät eivät jatkossa pidennä maksuhäiriömerkinnän kestoa, vaan jokaisella maksuhäiriömerkinnällä on itsenäinen säilytysaika.

 

Miten maksuhäiriömerkintä vaikuttaa arkeen?

Maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa merkittävästi henkilön arkeen ja taloudelliseen tilanteeseen. Merkintä voi vaikeuttaa esimerkiksi lainan saamista, vuokra-asunnon hankkimista, puhelinliittymän avaamista tai sähkösopimuksen tekemistä. Maksuhäiriömerkinnän seuraukset voivat olla vakavia ja pitkäaikaisia. Merkintä näkyy kaikille niille tahoille, jotka tarkistavat henkilön luottotiedot, kuten pankit, rahoitusyhtiöt, teleoperaattorit ja vuokranantajat.

Lainan saaminen on vaikeaa, jos henkilöllä on maksuhäiriömerkintä. Pankit ja muut rahoitusyhtiöt tarkistavat yleensä henkilön luottotiedot, ennen kuin myöntävät lainaa tai luottoa. Jos henkilöllä on maksuhäiriömerkintä, pankit hylkäävät lainahakemuksen.

Vuokra-asunnon hankkiminen voi olla hankalaa, jos henkilöllä on maksuhäiriömerkintä. Vuokranantajat tarkistavat usein hakijan luottotiedot, ja maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa heidän päätökseensä. Vuokranantajat voivat katsoa henkilön epäluotettavaksi, koska maksuhäiriömerkintä viittaa siihen, että henkilö ei ole hoitanut raha-asioitaan asianmukaisesti.

Puhelinliittymän avaaminen voi myös olla haastavaa luottotiedottomalle. Teleoperaattorit tarkistavat yleensä luottotiedot ennen liittymän myöntämistä. Jos henkilöllä on maksuhäiriömerkintä, teleoperaattorit voivat hylätä liittymähakemuksen tai asettaa sille erilaisia rajoituksia.

Maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa myös henkilön arkeen muilla tavoilla. Esimerkiksi sähkösopimuksen tekeminen voi olla hankalaa, jos luottotiedoissa on merkintä. Jotkut sähköyhtiöt vaativat esimerkiksi ennakkosuorituksen, jos henkilöllä on maksuhäiriömerkintä.

 

Miten maksuhäiriömerkinnän syntymisen voi estää?

Maksuhäiriömerkinnän syntymistä voi ehkäistä pitämällä huolta omasta taloudenhallinnastaan. On tärkeää seurata omia tuloja ja menoja, budjetoida ne realistisesti ja maksaa laskut ajallaan. Jos veloista ei pääse eroon, voi olla hyvä neuvotella velkojien kanssa maksusuunnitelmasta. Velkaneuvontapalvelut tarjoavat apua talousvaikeuksissa ja neuvovat eri vaihtoehtojen kartoittamisessa.

Tässä muutamia keinoja, joilla maksuhäiriömerkintää voi ennaltaehkäistä:

  1. Seuraa tarkasti omia tuloja ja menoja. On tärkeää pitää kirjaa omista tuloista ja menoista, jotta omaa taloutta pystyy hallitsemaan. Budjetointi auttaa varmistamaan, että rahaa riittää kaikkiin tärkeisiin menoihin.
  2. Maksa laskut ajallaan. Laskujen maksamatta jättäminen on yksi yleisimmistä syistä maksuhäiriömerkintöjen syntymiseen. On tärkeää maksaa laskut ajallaan, jotta ne eivät jää perintään.
  3. Sopimukset maksusuunnitelmasta. Jos talousvaikeuksia ilmenee, kannattaa ottaa yhteyttä velkojiin ja sopia maksusuunnitelmasta. Velkojat ovat usein valmiita tekemään järjestelyitä, jotta velkaa voidaan maksaa takaisin sopivassa aikataulussa.
  4. Ota yhteyttä velkaneuvontaan. Jos taloudellinen tilanne on huono, kannattaa ottaa yhteyttä velkaneuvontaan. Velkaneuvojat auttavat henkilöitä löytämään parhaat ratkaisut taloudellisiin ongelmiin.
  5. Vältä turhia luottoja. On tärkeää miettiä tarkkaan, tarvitsetko lainaa tai luottoa. Turhien lainojen ja luottojen ottaminen voi johtaa maksuvaikeuksiin ja siten maksuhäiriömerkinnän syntymiseen.
  6. Tarkista luottotietosi. On hyvä tarkistaa omat luottotiedot säännöllisesti, jotta mahdolliset virheet voidaan havaita ajoissa. Luottotiedot voi tarkistaa ilmaiseksi kerran vuodessa Suomen Asiakastiedon tai Bisnoden verkkosivuilta.

Mikäli maksuhäiriömerkintä on jo syntynyt, voi se vaikuttaa henkilön elämään vielä vuosienkin päästä. On tärkeää pyrkiä hoitamaan velat ja maksut mahdollisimman nopeasti, jotta maksuhäiriömerkintä poistuu luottotietorekisteristä mahdollisimman pian ja henkilön taloudellinen tilanne paranee. Lainaa tai pikavippiä ilman luottotietoja on lähes mahdoton saada, joten älä anna laskujen tai lainan maksamisen mennä siihen pisteeseen.

 

Omien luottotietojen tarkistaminen ja virheiden korjaaminen

On tärkeää tarkistaa omat luottotiedot säännöllisesti, sillä niissä voi olla virheitä tai vanhentunutta tietoa, joka voi vaikuttaa esimerkiksi lainan saamiseen. Luottotiedot voi tarkistaa ilmaiseksi kerran vuodessa Suomen Asiakastiedon tai Bisnoden verkkosivuilta.

Jos tarkistuksessa havaitsee virheitä tai vanhentunutta tietoa, on tärkeää ilmoittaa siitä välittömästi luottotietoyhtiölle ja pyytää virheen korjaamista. Virheen korjaamisesta vastaa luottotietoyhtiö, ja korjauksen tekemiseen voi mennä muutamasta päivästä useaan viikkoon.

Kun virhe on korjattu, on tärkeää tarkistaa uudelleen omat luottotiedot, jotta varmistuu virheen korjaamisesta. Jos virhe on vaikuttanut maksuhäiriömerkinnän syntymiseen, voi olla tarpeen olla yhteydessä myös velkojiin ja pyytää heitä poistamaan merkintä tai korjaamaan tiedot.

Varsinkin vuoden 2022 lopulla muuttuneen luottotietolain uudistuksen jälkeen omat luottotiedot kannattaa tarkistaa, jos velat on pystynyt maksamaan kokonaan pois. Tieto velkojen maksusta ei välttämättä aina välity ajallaan luottotietorekisteriin, joten asian suhteen kannattaa itse olla aktiivinen.

Usein kysyttyä aiheesta: maksuhäiriömerkintä ja luottotietojen palautuminen

Mitä maksuhäiriömerkintä tarkoittaa?

Maksuhäiriömerkintä tarkoittaa sitä, että henkilö on jättänyt laskunsa maksamatta ja siitä on tullut perintäkirje tai maksukehotus. Merkintä tehdään, kun lasku on siirretty perintätoimistolle tai ulosottoon.

Kuinka kauan maksuhäiriömerkintä näkyy luottotiedoissa?

Velan maksamisen jälkeen merkintä poistuu 1.12.2022 alkaen noin kuukauden kuluessa tai kun maksutiedot velan maksamisesta ovat päivittyneet luottotietorekisteriin.

Miten maksuhäiriömerkintä vaikuttaa mahdollisuuteen saada lainaa?

Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa merkittävästi lainan saamista. Pankit ja muut rahoitusyhtiöt tarkistavat yleensä henkilön luottotiedot, ennen kuin myöntävät lainaa tai luottoa. Jos henkilöllä on maksuhäiriömerkintä, pankit tai rahoituslaitokset eivät voi myöntää lainaa luottotiedottomalle.

Miten palauttaa luottotiedot?

Maksuhäiriömerkintä poistuu yleensä automaattisesti luottotietorekisteristä sen jälkeen, kun velka on maksettu takaisin. Tämän jälkeen luottotiedot palautuvat normaaliksi ellei henkilöllä ole muuta velkaa maksettavana ulosotossa. Jos merkintä ei ole aiheellinen tai siinä on virheitä, se voidaan pyytää poistettavaksi luottotietoyhtiöltä.

Miten omat luottotiedot voi tarkistaa?

Omat luottotiedot voi tarkistaa ilmaiseksi kerran vuodessa Suomen Asiakastiedon tai Bisnoden verkkosivuilta. Tarkistus tehdään verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Luottotietoyhtiöiltä voi myös tilata maksullisen raportin omista luottotiedoistaan, jossa näkyy tarkempi tieto esimerkiksi maksuhäiriömerkinnöistä ja veloista.

Mitä uusi luottotietolaki muutti maksuhäiriömerkintöjen kohdalla?

Velallisen (henkilö, yritys) kannalta merkityksellisin muutos oli se, että maksuhäiriömerkinnät poistuvat luottotietorekisteristä 30 päivän kuluttua siitä, kun tieto velan maksamisesta on rekisteröity luottotietoja ylläpitävään (Suomen Asiakastieto ja/tai Bisnode) rekisteriin.

Lue lisää blogista:

VarmaLaina.fi
Logo