Mitä eläminen maksaa?

Mitä eläminen maksaa?

Moni suomalainen varmasti miettii toisinaan tätä asiaa. Kulutanko johonkin liikaa rahaa? Onko kulutukseni kohtuullisella tasolla vai voisinko karsia jostain menoista? Eläminen Suomessa on suhteellisen kallista, mutta olemmeko valmiit maksamaan kovemman hinnan hyvästä terveydenhuollosta ja muista palveluista?

Martat yhdessä Takuusäätiön kanssa ovat luoneet Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisemista kuluttamisen viitebudjeteista infograatit, joilla pystyy tarkemmin tutkimaan omaa kulutustaan.

Mitä eläminen maksaa – kysymykseen ei pystytä vastaamaan yksiselitteisesti, koska elämisen kustannuksiin vaikuttaa perheen koko, asumismuoto – ja paikka, harrastukset jne. Jotta elämisen kohtuullisia kuluja voitaisiin jotenkin arvioida, on Kuluttajatutkimuskeskus laatinut viitebudjetit.

Viitebudjetin esimerkkilaskelmissa kuluttajat ovat omien kokemusten pohjalta saaneet kertoa millaiset ovat kohtuullisen elintason summat. Tässä kuluttajat ovat saaneet arvioida mikä on minimisumma, jolla ihminen voi pitää yllä omaa terveyttään sekä osallisuuttaan yhteiskunnalliseen toimintaan.

Tässäkin voimme taas pohtia, että jokaisella kuluttaja on oma näkemys siitä mitä tarkoitetaan kohtuullisella terveydellä ja yhteiskunnallisella toiminnalla. Jokainen yksilö tarvitsee eri määrän terveyspalveluita ja toiselle yhteiskuntaan osallistuminen on vähäisempää kuin toiselle. Tämän vuoksi viitebudjetti toimii hyvänä apuvälineenä, kun tarvitaan jonkinlainen esimerkkilaskelma mitä eläminen maksaa ja mitä asioita pidetään elämisen kannalta välttämättöminä. Suomessa näitä esimerkkilaskelmia käytetään muun muassa talousneuvonnassa sekä perusturvan riittävyyden arvioinnissa.

 

Kohtuullinen kuluttaminen

Kuten yllä olevassa kappaleessa pohdimme elämisen hintaa on vaikea määrittää tiettyyn lukuun.

Suurin elämiseen kohdistuva kustannus on asuminen. Asumiskustannuksiin vaikuttaa asunnon neliöt sekä sijainti. Suuremmissa kaupungeissa neliöhinnat ovat huomattavasti korkeammat kuin pienemmissä kunnissa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kaksion keskivertovuokra on kuukaudessa 896 euroa, kun taas alle 100 000 asukkaan kaupungissa kaksion vuokra on keskimäärin 600 euroa.

Muita suurempia elämiseen kohdistuvia kustannuksia ovat liikkuminen, harrastukset, ruoka, matkustelu, vakuutukset, sähkö- ja vesimaksut sekä puhelinliittymät. Osaan kustannuksista kuluttaja pystyy vaikuttamaan omilla valinnoillaan, osaan ei.

Paras tapa selvittää oman elämän kustannukset, on seurata omaa kulutusta tuloihin nähden. Oman talouden tasapainottaminen ja seuraaminen auttaa sinua hahmottamaan onko oma elämäsi liian kallista ja missä asioissa voisit jatkossa vähentää menoja.

Elämisen kustannukset ovat suhteellisia. Toiselle riittää vähemmän kuin toiselle. Kohtuullinen kuluttaminen tuleekin aina suhteuttaa omaan elintasoon.

 

Kulujen kohtuullistaminen yhdistämällä lainat

Kulujen karsiminen lähtee monista pienistä asioista ja yksi niistä on vakuudettomien lainojen yhdistäminen. Lainojen yhdistäminen on taloudellisesti kannattavaa, koska yhdistämällä lainat pääsee eroon monen lainan aiheuttamista kuluista. Tämä on yksi hyvä tapa karsia kuukausikuluja pienemmäksi.

Yhdistettävät lainat voivat olla muun muassa osamaksuja, pikavippejä, kulutusluottoja tai vaikka luottokorttivelkaa. Monen lainasopimuksen sijaan on taloudellisesti järkevämpää solmia vain yksi sopimus. Lainojen yhdistäminen ei pienennä velan määrää, mutta auttaa selkeyttämään taloudenhallintaa ja pienentämään kuukausittain tulevia kuluja.

 

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

VarmaLaina.fi
Logo