Naimisiinmeno ja raha – Selvitä nämä asiat parisuhteessa

yhteiset vai erilliset rahat?

Naimisiinmeno ja raha – Näistä kannattaa keskustella jo seurusteluvaiheessa

Parisuhteen aloittaminen tuo mukanaan monia kysymyksiä, jotta arki kahden aikuisen kohdalla toimisi saumattomasti. Parisuhdetta saattaa hiertää toisen erilaiset tavat rahan käytössä tai talouden hoitamisessa. Oman haasteensa mukaan tuo, jos toisella tai molemmilla on parisuhteen alkaessa lapsia. Jotta arjen pyörittäminen ja raha-asioiden hoitaminen olisi molemmille selvää, tulee naimisiinmenosta ja rahasta keskustella.

Keskustelun aiheiksi voi nousta esimerkiksi uusioperheessä, missä asumme? Kuka hoitaa lastenhoidon, kodin askareet, laskut, ruoanteon ja auton huollot? Nämä toki ovat niitä asioita, jotka jokaisen perheenjäsenen tulee hoitaa oman osaamistason mukaan, mutta usein jos asioita ei puhuta käy joko niin, että toinen olettaa toisen tekevän ja lopulta kukaan ei hoida sovittuja asioita.

Biologisessa perheessä käytännöt ovat ehkä muovautuneet vuosien saatossa, mutta uusioperheessä kaikkia asiat tulee hyvin nopeasti vastaan eikä tilanne välttämättä ole alkuunkaan selvä kaikille perheenjäsenille. Toimintatapoihin vaikuttaa usein myös aikaisemmin opitut tavat ja se, onko esimerkiksi lapsia pyydetty tekemään kotitöitä tai laittamaan ruokaa.

 

Sinun, minun vai yhteiset rahat

Kun kodinhoitoon liittyvät asiat on saatu toivottavasti sujuvasti sovittua, on syytä keskustella rahasta.

Aiheeksi voi nousta muun muassa palkkataso sekä lainat. Toisella tai molemmilla voi olla myös yhteistä velkaa aikaisemman puolison kanssa, josta ollaan nyt eroamassa. Yhteinen asuntolaina tuo uuteen parisuhteeseen haasteita, koska lainanlyhennysten jälkeen toisella osapuolella ei ehkä ole laittaa muuhun elämiseen yhtä paljon rahaa.

Taustalla pyörii myös huoli saadaanko ex-puolison kanssa ostettua taloa myytyä ajallaan vai onko myyntiaika vuosien mittainen? Oman osuuden asuntolainasta voi saada pois, niin että talon toinen omistajista lunastaa koko lainan itselleen. Asuntoon jäävän kannattaa laskea kuitenkin tarkkaan, kannattaako koko lainaa ottaa maksettavakseen, koska asuntolainan kulut ja lyhennyserät yksin maksettaessa voivat olla hyvinkin suuret ellei uusi kumppani osallistu kuluihin. Asuntolainan kilpailuttaminen voi olla järkevä ratkaisu, jotta kuluja saa edes vähän karsittua.

Uuden parisuhteen alkaessa molemmilla voi olla maksettavanaan myös muuta lainaa eikä yhteisen lainan ottaminen kenties tämän vuoksi onnistu. Vanhemmilta saatu vakuus voi olla myös aikaisemmin otetun lainan vakuutena eikä uuteen lainaan löydy lähipiiristä uusia henkilötakaajia. Huolena voi olla lisäksi uuden puolison maksuhäiriömerkinnät tai vuosia sitten otetut pikavipit, joissa korko saattoi olla yli 50 prosenttia. Kuluttajaluottojen pysyvän säätelyn johdosta näin korkeakorkoisia lainoja ei voida enää myöntää, mutta ennen 1.9.2019 korkokattoa tilanne oli toinen.

Katkeruutta voi aiheuttaa myös, jos toinen haluaisi ottaa yhteisen lainan esimerkiksi auton tai talon ostamiseen, mutta toinen ei ole laisinkaan suostuvainen lainan hakemiseen. Ellei molemmat osapuolet ole tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen saattaa se pidemmän päälle hiertää parisuhdetta.

Yhteinen pankkitili on hyvinkin mahdollista, kunhan molemmat osapuolet parisuhteessa ovat samoilla linjoilla raha-asioiden hoitamisessa. Yhteiselle tilille voivat kumppanit laittaa esimerkiksi kerran kuukaudessa tietyn määrän rahaa, jolla maksetaan laskut ja ruokamenot.

  • Antakaa asioille aikaa. Ero edellisestä puolisosta vie aina aikaa ja eikä asiat ratkea hetkessä.
  • Talousasiat kannattaa sopia ja kirjata yhdessä ylös ja käydä eri vaihtoehdot huolellisesti läpi.
  • Laatikaa perintösuunnittelu. Avioehto ja testamentti auttaa monen asian hoitamisessa ja riidan välttämisessä.

Avioehtosopimuksella voidaan esimerkiksi määritellä, että kumpikin pitää avioliittoa edeltäneen varallisuutensa.

 

Avioehto ja testamentti

Uuden parisuhteen aloittamisen aikoihin kannattaa sopivan hetken tulessa pohtia myös tulevaa. Koskaan ei voi tietää, miten elämä menee ja kestääkö parisuhde. Vaikka kyseisistä asioista ei ole mukava puhua rakastuneena, mutta tämä on molempia osapuolia hyödyttävä asia.

Pohtikaa ennen avioliittoa avioehdon laatimista sekä testamentin tekoa. Uusperheen elämää suunniteltaessa kannattaa lisäksi käydä läpi edellisen puolison kanssa tehdyt sijoitukset ja vakuutukset ja päivittää ne haluttuun muotoon. On hyvä myös muistaa, että uusioperheen puolisoiden oikeudelliseen asemaan vaikuttaa moni seikka, kuten se, onko parilla yhteisiä lapsia ja onko edellisestä suhteesta lapsia vain toisella vai kummallakin. Huomioon on otettava myös se, miten entisen puolison kanssa lasten huoltajuudesta on sovittu. Avioliitossa ja avoliitossa oikeudellinen asema on lähtökohtaisesti erilainen. Testamentilla pystyy toivomaan perinnönjakoa, mutta perintökaaren mukaan perinnön vaikuttaa muun muassa rintaperilliset. Pääsääntö on, että testamentilla ei saa loukata rintaperillisen lakiosaa.

VarmaLaina.fi
Logo