Positiivinen luottorekisteri

positiivinen luottorekisteri

Positiivisella luottorekisterillä eli Comprehensive Credit Reporting:lla (CCR) tarkoitetaan rekisteriä, jonka kautta pystytään tarkastelemaan tarkemmin kuluttajan maksukäyttäytymistä, nykyisiä velkoja sekä palkkatuloja. Tällä hetkellä Suomessa on käytössä negatiivinen luottorekisteri, jonka kautta luotontarjoaja näkee ainoastaan onko hakijalla merkintää luottotiedoissa vai ei. Lainapäätöksen myöntäminen perustuu nykyisen mallin mukaan hakijan antamiin tietoihin, liitteiden toimittamiseen sekä luottotietojen tarkistukseen luottorekisterin kautta. Positiivisen luottorekisterin avulla luotontarjoaja voisi tehdä tarkemman luottokartoituksen lainanhakijalle suoraan positiivisen luottorekisterin kautta ja reaaliaikaisen rekisterin avulla pystyttäisiin jo varhaisessa vaiheessa puuttumaan henkilön mahdolliseen velkakierteeseen.

 

Suomessa on käytössä negatiivinen luottorekisteri

Suomessa on ollut käytössä jo pidempään negatiivinen luottorekisteri, vaikka positiivisen luottorekisterin puolesta puhujia on ollut jo vuosien ajan. Suomen lisäksi Euroopan maista ainoastaan Tanskassa ja Ranskassa on negatiivinen luottorekisteri.

Negatiivisen luottorekisterin käytön ongelmana on, että tiedot luottorekisteriin päivittyvät useiden kuukausien viiveellä. Tämä johtuu siitä, että henkilön maksuhäiriömerkintä syntyy pidemmän ajan kuluessa eikä maksukyvyn heikkenemistä pystytä heti todentamaan. Ennen luottotietojen menetystä henkilö on saanut useita maksukehotuksia ennen kuin ulosoton kautta merkintä luottotietoihin merkitään. Ennen merkinnät tuloa tietoihin saattaa henkilö saada useamman lainan ilman, että luotonmyöntäjä on tietoinen hakijan maksukyvyttömyydestä. Tämä johtaa hakijan myöhemmin mahdollisesta taloudellisiin ongelmiin.

Yksikään pankki tai luotontarjoaja ei myönnä lainaa henkilölle jonka maksukyky on heikko tai hänellä on vaarana joutua velkaongelmiin, mutta ilman hakijan rehellisyyttä ja/tai tarvittavia tietoja luotonmyöntäjä ei voi tätä täysin varmistaa. Negatiivisen luottorekisterin tarkistuksen lisäksi lainantarjoaja pyytää hakijalta tarvittaessa viimeisimmän palkkakuitin todisteeksi säännöllisistä tuloista sekä verotodistuksen nykyisen velkamäärän tarkistamista varten.

Negatiivinen luottorekisteri myös leimaa hakijan heti maksukyvyttömäksi, jos tiedoista löytyy yksikin maksuhäiriömerkintä. Merkintä luottotiedoissa pysyy nykyisen lainsäädännön mukaan henkilön tiedoissa 2 – 4 vuotta. Merkintää luottotiedoista ei saa aikaisemmin pois kuin mitä sille on määrätty, vaikka henkilön maksukyky ja raha-asiat tuona aikana kuinka muuttuisivat parempaan suuntaan. Tuona aikana lainaa luottotiedottomalle ei voida myöntää.

 

Positiivista luottorekisteriä on aloitettu valmistelemaan

Valtioneuvoston antaman tiedonannon mukaan Oikeusministeriö on koonnut työryhmän, jonka tarkoituksena on valmistella positiivista luottorekisteriä sekä maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämistä. Vireillä olevan uudistuksen on tarkoitus olla osa ylivelkaantumisen torjumista. Ministeriön työryhmä selvittelee myös voitaisiinko positiivinen luottorekisteri ottaa käyttöön vaiheittain niin, että kuluttajaluottojen kohdalla rekisteri olisi luotonmyöntäjien käytössä keväällä 2023.

“Positiivinen luottotietorekisteri on useissa selvityksissä katsottu tärkeäksi ylivelkaantumista ehkäiseväksi keinoksi. Rekisterin avulla luotonantajat voivat arvioida henkilön maksukykyä helpommin ja luotettavammin. Näin myöskään maksuhäiriötietoja ei olisi tarpeen säilyttää yhtä pitkään kuin nykyään. Koska rekisteriin tulee ihmisten tulo- ja luottotietoja, vahva tietosuoja on ensisijaisen tärkeää.

Positiivisen luottorekisterin avulla lainanhakija pystyisi paremmin osoittamaan tämänhetkisen maksukykynsä luotontarjoajalle eikä mahdollisesti tiedoissa oleva maksuhäiriö vaikuttaisi niin vahvan kielteisesti lainahakemuksen hylkäämiseen kuin tällä hetkellä on. Positiivinen luottorekisteri voi toki vaikuttaa lainansaantiin myös negatiivisesti, kun kuluttajan tiedot ovat laajemmin tarkasteltavana. Lainantarjoaja näkisi myös kattavammin lainanhakijan tiedot, jotka oleellisesti vaikuttavat lainan tai pikavipin myöntämiseen. Positiivinen luottorekisteri hyödyttäisi näin ollen merkittävästi molempia osapuolia.

 

Lue myös:

VarmaLaina.fi