Rahankäytön opettaminen lapselle

Lapselle kannattaa alkaa opettamaan rahankäyttöä jo siinä vaiheessa, kun lapsi osaa laskea. Alkuun rahaan voi tutustua laskemalla kolikoita, myöhemmin lapsen kanssa kannattaa jutella säästämisestä ja oman tilin avaamisesta. 

Raha on läsnä hyvin monessa tilanteessa. Rahaa tarvitaan ruokaostoksiin, asumiseen, laskujen maksamiseen, matkustamiseen sekä moneen muuhun. Rahan käyttäminen ei kuitenkaan ole aina itsestään selvää, vaan sen kanssa eläminen saattaa vaatia harjoittelua. Lapselle kannattaa opettaa jo pienestä säästäminen ja järkevä kuluttaminen. Malli rahankäyttöön alkaa kasvatuksesta ja oman esimerkin antamisesta. On tärkeä opettaa lapselle rahan suhteen, mikä on tarpeellista ostamista, mikä halujen ja toiveiden täyttämistä. Toki ei missään nimessä ole väärin ostaa rahalla toisinaan myös sellaisia asioita, jota eivät ole perusteltuja ja järkeviä, mutta eroja kulutuspäätösten kohdalla kannattaa pohtia, kun lapsi on jo isompi.

 

Tavoitteiden asettaminen lapsen kanssa lisää motivaatioita rahankäyttöön

Lapselle voi avata tilin, johon säästöt talletetaan. Säästötili voi olla aikuisen oma tili tai lapselle voidaan avata pankkiin huoltajan hallinnoima tili, johon voidaan liittää pankkikortti lapselle. Tilin avaamiseen tarvitaan lapsen tiedot sekä molempien huoltajien suostumus. Tunnistautumista varten lapsen sekä vanhempien täytyy tunnistautua pankissa henkilökortilla tai passilla. Ajokortti ei riitä nykyään enää tunnistautumiseen pankissa.

Alaikäisen lapsen kohdalla tilin käyttöoikeuden kuuluvat huoltajalle, mutta lapsi voi käyttää pankkikorttia ostosten maksamiseen. Suositeltavaa on asettaa tilin käyttöön tietty käyttöraja vuorokautta kohden, jolloin pankkikortin käyttöön liittyvät väärinkäytökset pystyy minimoimaan eikä lapsi pysty tekemään vahingossa liian suuria ostoksia. Käyttöraja voi olla esimerkiksi vuorokautta kohden 20 euroa tai 50 euroa.

Kun lapsella on käytössään tili tai säästöpossu sekä yhdessä sovittu säästötavoite, on lapsen huomattavasti motivoituneempaa säästää. Tavoitteiden asettaminen on tärkeässä osassa lapsen oppiessa säästämistä ja rahan arvoa. Tavoitteet kannustavat miettimään omaa rahankäyttöä ja opettavat pitkäjänteisyyttä. Kun omien mielihalujen ostamiseen joutuukin käyttämään säästettyjä varoja, miettii lapsi tarkemmin ostopäätöksiään.

Vanhemmat voivat laittaa lapsen tilille rahaa esimerkiksi hyvistä arvosanoista, huoneen siivoamisesta, nurmikon leikkuusta, ruuan valmistuksesta ja sisarusten hoitamisesta. Lapselle säästäminen voi tapahtua myös kerran kuukaudessa sovittujen kotitöiden mukaan. Jokaiselle lapselle kannattaa asettaa säästötavoitteet ja rahapalkka sen mukaan, mikä on lapsen ikä ja kehitysaste.

Lapsen kanssa kannattaa myöhemmin miettiä, miten hyvin säästötavoitteet on saavutettu? Olisiko jossain parantamisen varaa? Lasta on syytä kehua hyvästä käytöksestä ja säästämisestä. Tämä lisää lapsen motivaatioita säästää jatkossakin.

 

Keskustelkaa lapsen kanssa rahasta

Ilman rahankäsittelyä, siitä puhumista ja hintojen seurantaa lapsi ei voi ymmärtää, mikä on paljon tai vähän ja mistä ylipäätään raha tulee? Anna lapsen tehdä toisinaan itse omia kulutusvalintoja, vaikka ne mielestäsi olisi turhia. Valintojen jälkeen on hyvä keskustella lapsen/ nuoren kanssa, oliko ostopäätös oikea ja onko tuotteelle pidempiaikaista käyttöä. Opeta lapsi seuraamaan hintoja, asettamaan tarpeita tärkeysjärjestykseen sekä hyödyntämään alennusmyyntejä. Ennakoimalla ja miettimillä jo etukäteen ostoksiaan pystyy hallitsemaan paremmin rahankäyttöä ja tekemään fiksumpia valintoja. On kuitenkin ymmärrettävää, että niin lapsi, nuori kuin aikuinenkin tekee välillä huonoja ja impulsiivisia heräteostoksia. Näistä kuitenkin ajan myötä oppii ja tiedostaa paremmin omat heikot kohtansa.

Kun lapsi on jo isompi voit pyytää hänen käymään ruokakaupassa. Anna hänelle käyttöön tietty summa rahaa tai kerro, minkä verran ostokset saavat korkeintaan maksaa. Käsittelemällä rahaa ja vertailemalla hintoja lapsi oppii huomaamaan, mitä tuotteet maksavat ja mitä ennakkoon sovitulla summalla saa ostettua. Ostosten hallitseminen on hyvää oppia sitä hetkeä varten, kun nuori muuttaa pois kotoa ja joutuu hoitamaan kauppaostokset itsenäisesti. Tällöin nuorelle ei tule yllätyksenä ruuan ja tuotteiden hinnat.

Käytä arkipäivän tilanteita hyväksesi usein, kun keskustelet lapsen/ nuoren kanssa rahankäytöstä. Ravintolassa voit näyttää lapselle, kuinka luottokortilla maksetaan, tai miten laskujen maksu tapahtuu pankin verkkopalvelussa sekä miten talletukset ovat kasvaneet korkoa. Keskustele lapsen kanssa myös, minkä verran eri ammateista saa palkkaa, minkä verran ovat esimerkiksi 200 000 euron asuntolainan kuukausilyhennykset kuukautta kohden sekä minkä verran yhdellä henkilöllä menee ruokaan rahaa kuukaudessa. Kerro lapselle lainaamisesta ja siihen liittyvistä riskeistä. Miten lainasumma ja laina-aika vaikuttaa muun muassa lainan korkoon. Voitte yhdessä ottaa käyttöön lainalaskurin, joka näyttää lapselle esimerkin lainan kokonaiskustannuksista ja kuukausierästä. Pohtikaa myös, mitä tapahtuu, jos lainaa ei maksa ajallaan takaisin.

Jokainen pieni rahankäytön hallinnan osa-alue kasvattaa lasta vastuullisen rahankäyttöön.

 

Lapselle rahankäytön opettamiseen 6 vinkkiä

  1. Puhukaa rahasta – näin lapsi oppii mistä rahaa tulee ja mihin sitä menee (tulot ja menot)
  2. Aseta tavoitteita – 10 koenumerosta saat 10 euroa, 9 koenumerosta saat 9 euroa jne.
  3. Ota lapsi mukaan kauppaan – tehkää yhdessä hintavertailua
  4. Anna lapselle viikkoraha – rahan eteen täytyy tehdä sovittuja kotitöitä lapsen ikätasoon nähden
  5. Opeta lapsi arvioimaan median mainoksia ja houkuttelevia tarjouksia
  6. Anna lapsen/nuoren tehdä virheitä kulutuspäätöksissään – virheistä usein oppii hallitsemaan paremmin raha-asioitaan

 

Lapselle säästäminen

Osa vanhemmista siirtää lapsen lapsilisät säästöön myöhempää käyttöä varten. Lapsilisät voi käyttää myöhemmin esimerkiksi ajokortin hinnan maksamiseen tai takuuvuokran kuittaamiseen. Lapsilisän maksupäivät ovat aina kuukauden 26. päivä ellei kyseinen päivä ole viikonloppu tai pyhäpäivä. Ensimmäisestä lapsesta maksetaan lapsilisää 94,88 euroa, toisesta lapsesta 104,84 euroa, kolmannesta lapsesta 133,79 euroa, neljännestä lapsesta 163,24 euroa ja viidennestä ja sitä seuraavista lapsista maksetaan lapsilisää 182,69 euroa.

Lapselle voi antaa myös erillisen ennakkoperinnön lahjarahana, mutta tällöin on syytä huomioida lahjarahaan liittyvä verotus. Ennakkoperintö tai lahja on verovapaa, kun kolmen vuoden aikana annettujen ennakkoperintöjen tai lahjojen arvo on enintään 4999 euroa. Näin ollen ennakkoperintöä voi antaa verovapaasti kolmen vuoden välein enintään 4999 euron edestä. Kun ennakkoperintö tai lahja on verovapaa, ei siitä tarvitse maksaa lahjaveroa.

VarmaLaina.fi
Logo