Yrittäjän YEL-vakuutus

Yrittäjän YLE-vakuutus

Yrittäjä vastaa omasta eläkemaksustaan ottamalla itselleen YEL -vakuutuksen. YEL-työtulolla tarkoitetaan yrittäjän oman työpanoksen rahallista arvoa. Vakuutus on pakollinen, kun yrittäjä täyttää eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset, ja se on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta.

Liian usein yrittäjä vakuuttaa työtulonsa alhaisemmiksi kuin mitä ne todellisuudessa ovat ja maksaa liian pientä eläkettä itselleen. Tämä johtuu usein siitä, että yrittäjä katsoo tarvitsemansa ansiotuloja enemmän nyt kuin eläkepäivinään ja maksaa näin ollen pakollista eläkemaksuna vain sen verran, mitä on pakko. Osa päättää sijoittaa osan rahoista tai ottaa pakollisen eläkevakuutuksen lisäksi vapaaehtoisen eläkesäästön.

Yrityksen perustamisen aikoihin yrittäjä saattaa arvioida itselleen YEL -maksun suhteessa työtuloihin varsin matalaksi, mutta eläkemaksua ei muisteta tarkistaa myöhemmin, jolloin yrittäjän tulot ovat saattaneen nousta ja YEL-vakuutuksen maksua voisi korottaa.

Maksamalla pientä YEL-vakuutusta yrittäjä tekee itselleen usein tietämättään hallaa. Maksamalla pienintä mahdollista eläkemaksua, tietää se yrittäjän eläkkeelle siirtymisen aikaan myös pienintä mahdollista eläkekertymää. Yrittäjälle, kun karttuu eläkettä maksettujen YEL-maksujen mukaan. Ellei yrittäjällä ole muita säästöjä, jää eläke pieneksi. Jos yrittäjä on laiminlyönyt maksujen maksamisen tai jos maksut ovat vanhentuneet, hänen YEL-eläkkeensä pienenee.

Ekonomisti Janne Salonen Eläketurvakeskuksesta (ETK) ehdottaakin, että ”YEL-työtulon pitäisi jo lainkin mukaan vastata yrittäjän työpanosta. Aivan kuten palkansaajan palkka vastaa hänen työpanostaan, olisi kohtuullista että näin olisi myös yrittäjällä. Siten yrittäjän olisi maksettava samalla tavoin eläkemaksua kuin palkansaajankin. Yrittäjän kannattaa YEL-työtuloa määrittäessään arvostaa oma työnsä oikealla tavalla. Lakisääteinen YEL-vakuutus turvaa monilta riskeiltä kohtuullisin kustannuksin.”

Yrittäjälle ei välttämättä ole edes tarkkaa käsitystä, kuinka paljon hänen tulisi maksaa YEL- vakuutusta, jotta eläkemaksu olisi kohtuullisella tasolla, kun eläkeikä koittaa. Varman sivuilta löytyy yrittäjälle YEL-laskuri, joka laskee työtulojen vaikutuksen sosiaaliturvaan sekä laskee arvion vakuutusmaksuista. Eläkevakuutusmaksu on aina tietty prosenttiosuus YEL-tuloista. Eläkemaksun määrään vaikuttaa yrittäjänä toimivan henkilön ikä, onko kyseessä aloitteleva yritys sekä maksujen eräkuukausien määrä.

Yrittäjä voi vähentää YEL-maksut omassa tai puolisonsa henkilökohtaisessa verotuksessa tai yrityksen verotuksessa. Jos YEL-maksut haluaa vähentää yrityksen verotuksessa, tulee maksut vähentää yrityksen tuloksesta. Jos taas maksaa YEL-maksut itse, kannattaa maksut vähentää sen puolison verotuksessa, jolla on paremmat ansiotulot.

 

Miten YEL-työtulot tulisi arvioida?

Yrittäjän tulisi miettiä asiaa siltä kantilta, minkä verran samaa työtä tekevälle henkilölle maksettaisiin palkkaa. Arviossa tulisi ottaa huomioon tehdyt tunnit sekä osaamisen taito. Yrittäjän tulisi työtulojen määrittelyssä ottaa huomioon myös yrityksen liikevaihto sekä kausivaihtelu. Työtuloksi ei lasketa yrityksellä olevaa yrityslainaa. YEL- työtulo lasketaan 12 kuukauden ajanjaksolle. Jos yrittäjän työpanos muuttuu oleellisesti suuntaan tai toiseen, voidaan työtuloa muuttaa kesken vuoden, mutta muutos tulee tehdä nopeasti, jos työtuloksen arvon tiedetään muuttuvan pidemmäksi aikaa. Työtuloon ei voi hakea muutosta takautuvasti.

 

Koska YEL- vakuutus tulee ottaa?

Yrittäjä on itse vastuussa oman eläketurvansa järjestämisestä. YEL-vakuutus tulee ottaa silloin, kun ryhdyt yrittäjäksi päätoimisesti.

YEL-vakuutus tulee ottaa, kun seuraavat ehdot eläkelain piiriin kuulumisesta täyttyvät:

 • yrittäjän tulee olla vähintään 18 vuotias
 • yrittäjä työskentelee itse yrityksessä
 • yritystoiminta on kestänyt vähintään 4 kuukautta
 • yrityksen työtulot ylittävät 8063,57 euron rajan (2021)
 • yritystoiminta on Suomessa ja yrittäjä itse asuu Suomessa.

YEL-vakuutuksen piiriin sinut yrittäjänä lasketaan, jos olet:

 • yksityinen elinkeinoharjoittaja (toiminimi)
 • työskentelet puolisosi yrityksessä, jolla on toiminimi
 • avoimen yhtiön yhtiömies
 • kevytyrittäjä
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies
 • osakeyhtiössä osakkaana

Yrittäjälle tulee lain mukaan olla lakisääteinen eläkevakuutus (YEL), jonka lisäksi yrittäjä voi maksaa vapaaehtoista eläkevakuutusta.

 

Mistä YEL-vakuutus otetaan?

YEL-vakuutus otetaan eläkevakuutusyhtiöstä.

Suomessa toimii useita eläkevakuutusyhtiöitä, jotka myöntävät eläkevakuutuksen.

Kyseisiä työeläkeyhtiöitä ovat:

Helpoiten otat itsellesi lakisääteisen YEL- vakuutuksen verkon kautta tunnistautumalla valitsemaasi eläkevakuutusyhtiöön verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Ellei sinulla ole verkkopankkitunnuksia, hae tunnukset omasta pankista. Suomen suurimmat pankit myöntävät asiakkailleen verkkopankkitunnuksia.

VarmaLaina.fi
Logo