Asuminen

 • Kannattaako pörssisähkö ottaa?
 • Mistä johtuvat pörssisähkön hinnan vaihtelut?
 • Sähkökuluissa säästäminen

 • Hintojen nousu vaikuttaa ensimmäisenä pienituloisiin
 • Kotitalouksien menot ovat kasvaneet
 • Säästöä sähköön, kulutukseen, lainoihin ja ruokakuluihin
 • Nykyisten lainojen kilpailuttaminen tuo säästöä

 • Kuinka paljon avustusta öljylämmityksestä luopumiseen voi saada?
 • Mitkä ovat perusteet avustuksen myöntämiseen?
 • Miten avustusta haetaan?

 • Mökin hinta - Kuinka paljon olet valmis maksamaan kesämökistä?
 • Mökin kunto - Oletko valmis nikkaroimaan vai haluatko heti valmiin mökin?
 • Mökin ostaminen - Huolehdi raha-asiat kuntoon hyvissä ajoin

 • Mitä asiat vaikuttavat kylpyhuoneremontin hintaan?
 • Mitä kylpyhuoneremontti maksaa?
 • Mistä kylpyhuoneremonttiin rahoitus?

 • Mitä asioita asunnon ostajan tulisi ottaa huomioon?
 • Minkä verran asuntolainaa asunnon ostamiseen?
 • Mitkä tekijät laskee tai nostaa asunnon hintaa?

 • Asuntolainan omarahoitusosuus
 • Asuntolainalle vaadittava takausta tai vakuus
 • Asuntolainan kilpailuttaminen
 • Asuntolainojen vertailu
 • Asuntolainan korkovähennys verotuksessa

 • Paljonko on ensiasunnon korkovähennys?
 • Paljonko on asunnon korkovähennys?
 • Miten asuntolainan korot vähennetään verotuksessa?

 • Mitä etua kodin kunnostamisesta on myynnin kannalta?
 • Voiko kodin remontoida tai stailata itse myyntikuntoon?
 • Millainen remonttilaina kodin myynnin edistämiseen?

 • Miksi asuntolaina kannattaa kilpailuttaa?
 • Aloita asuntolainan kilpailuttaminen
 • Ota asuntolainan kilpailuttamisessa seuraavat asiat huomioon

 • Keittiön malli ja koko vaikuttaa suunnitteluun 
 • Keittiöremontin budjetti auttaa hahmottamaan suunnittelussa
 • Kulutusluotolla onnistuneeseen keittiöremonttiin

VarmaLaina.fi
Logo